Rječnik

Na ovoj stranici se nalaze pojašnjenja izraza koji se koriste u AIKIDO terminologiji za koje se nadamo da će Vam pomoći u njegovom boljem razumijevanju. Neophodno je znati da se pojašnjenje japanskih izraza se ne svodi na njihovo puko prevođenje jer vrlo često izrazi imaju više značenja, a u zavisnosti od značenja bez obzira na izgovor čak se različito i pišu. Pored toga, neki od izraza se ne mogu jednostavno prevesti jer često imaju značenje čiji korjen se nalazi u tradiciji Japana pa takvi izrazi zahtijevaju podrobniju elaboraciju. Imajući to u vidu, a u želji da predstavimo izraze koji se koriste u AIKIDO terminologiji na način koji će biti lako shvatljiv potrudili smo se da izrazima damo pojašnjenja kao i da ih povežemo sa nekim drugim izrazima kako bi se njihov kontekst bolje razumio.

Stranica je u stalnoj izradi jer se trudimo da je vremenom popunimo sa svim izrazima interesantnim za izučavanje AIKIDO-a i japanske kulture uopšte.