“Kupano u istom suncu…”

“Kupano u istom suncu i blagosloveno istim kišama, drveće raste i napreduje različito, u skladu sa svojim pojedinačnim osobinama. Iako svi slijedimo iste osnove AIKIDO principa, zavisno od ličnosti, metodi podučavanja se razlikuju i tehnike se prikazuju malo drugačije oblikovane.” – Koichi Tohei