“Daleko od toga da ja…”

“Daleko od toga da ja od intelektualca zahtijevam da bezglavo žrtvuje svoj život ili karijeru. Moja očekivanja su – da ga čujem. Šutnja intelektualca predstavlja opasnost za cijelo društvo, jer, oni su zaštitni osigurač za slobodu i demokratiju. Kad intelektualci šute, tiranija kuca na vrata.” – Natalija Kovač

“Intelektualci se uopšte…”

“Intelektualci se uopšte više ne trude da utiču na odluke političke elite – već se trude da se dobro smeste i da nikome ne bodu oči – to će im onda obezbediti miran život i sigurne prihode. Ne pamtim da je ikada bilo ovakvo vreme – intelektualci danas jesu horske apologete postojećeg stanja, što je za mentalno zdravlje nacije pogubno.” – Mirjana Bobić-Mojsilović