“Možda mislite da ste slobodni…”

“Možda mislite da ste slobodni, ali vi ste rob svojih sjećanja i programa, jer vam oni govore šta je dobro, a šta loše, šta je tačno, a šta pogrešno. Intelekt sve obilježava, ali u stvari nema dobrog niti lošeg. Um misli da zna, iako u stvari ne zna ništa. Jedini posao našeg intelekta jeste da izabere: otpustiti ili se angažovati, otpustiti ili imati poslednju reč. Biti ili ne biti pitanje je sad.” – Mabel Katz