“Apsolutno savršenstvo je…”

“Apsolutno savršenstvo je ovdje i sada, ne u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. Tajna je u djelovanju – sad i ovdje. Vaše je ponašanje to koje vas zasljepljuje prema sebi. Zanemarite šta god mislite da bi trebali biti i djelujte kao da ste apsolutno savršeni – šta god da vaša ideja savršenstva može biti. Sve što vam treba je hrabrost.” – Nisargadatta Maharaj

“Postoji istina, moj dječače…”

“Postoji istina, moj dječače. No, doktrina koju želiš, apsolutna, savršena dogma koja sama donosi mudrost, ne postoji. Ne treba da žudiš za savršenom doktrinom, moj prijatelju. Umjesto toga, trebao bi žudjeti za sopstvenim savršenstvom. Božanstvo je u tebi, a ne u idejama i knjigama. Istina je: živio, ne učio.” – Hermann Hesse

“KAKO definišeš riječ bez…”

“KAKO definišeš riječ bez konkretnog značenja? Svako za sebe, rekli bi. Pa ZAŠTO onda forsirati dostizanje idealnog stanja postojanja, oko kojeg se dvije slučajno odabrane osobe ne mogu usaglasiti, kao mjesta GDJE želiš biti? Besprekoran. Dovršen. Neuporediv. Ljudi nikad ne mogu to biti i kako god bilo, od KADA je kreiranje nepogrešive fasade postalo važniji cilj od učenja da voliš osobu KOJA živi unutar tvoje kože? Spoljašnjost pripada drugima. Samo ti si taj koji za sebe treba da odluči ŠTA je savršenstvo.” – Ellen Hopkins