“Postoji istina, moj dječače…”

“Postoji istina, moj dječače. No, doktrina koju želiš, apsolutna, savršena dogma koja sama donosi mudrost, ne postoji. Ne treba da žudiš za savršenom doktrinom, moj prijatelju. Umjesto toga, trebao bi žudjeti za sopstvenim savršenstvom. Božanstvo je u tebi, a ne u idejama i knjigama. Istina je: živio, ne učio.” – Hermann Hesse