Pravila za vježbanje – O’Sensei

  1. U AIKIDOu jedan udarac može ubiti protivnika. Zato prilikom vježbanja slijedite učenje svog učitelja i nemojte da vježbanje pretvarate u bespotrebno testiranje snage.
  1. AIKIDO je umjetnost u kojoj čovjek uči kako da se suoči sa više protivnika istovremeno. To zahtjeva da dotjerate i usavršite izvođenje svakog pokreta na način da možete preuzeti napad koji ne dolazi samo sprijeda, već sa svih strana.
  1. Vježbajte u svakom trenutku sa osjećajem prijatnog ushićenja.
  1. Učenja vašeg učitelja čine samo mali dio onoga što ćete naučiti. Vaše ovladavanje svakim pokretom gotovo u potpunosti ovisi od individualnog, iskrenog vježbanja.
  1. Svakodnevno vežbanje počinje laganim pokretima tela, postepeno povećavajući intenzitet i snagu, ali ne smije biti pretjeranog napora. Ovo je način na koji čak i stariji ljudi mogu nastaviti vježbati sa zadovoljstvom bez ozljeda i uz postizanje svrhe svog vježbanja.
  1. Svrha AIKIDO-a je da uvježbava i tijelo i um te da čoveka učini čistim (iskrenim/istinitim/jedinstvenim). Sve AIKIDO tehnike su tajne i ne smiju se javno otkrivati, niti podučavati one koji će ih zloupotrijebiti.