Priprema Za Naporne Treninge

Kada potrošimo svu energiju ulazimo u stanje koje je kao prekinuti dijalog između našeg bića i naših pokreta. Moramo potražiti izgubljenu vezu ka nekom izvoru nove i obnovljive energije, što se svodi na mentalnu tehniku i njen značaj.

unutrasnja_mentalna_tehnika
“Unutrašnja mentalna tehnika je važnija od fizičke tehnike.” – Gichin Funakoshi. Na slici je prikazan Veliki učitelj Uješiba kako izvodi kokyuho-kiai.

AIKIDO nas uči kako da se uskladimo sa okolinom, ljudima i stvarima. Međutim, razvoj samog osjećaja harmonije uključuje i one periode našeg života kada usklađenost jednostavno nije prisutna.

Continue reading “Priprema Za Naporne Treninge”