Stanje Bića Kada Je Dobar Kamae

Dobar kamae stav je jednak korektnom stanju uma. Pišem o opštem značaju stanja bića u prirodnom hanmi stavu kroz dva principa Mukamae i Mushin.

Teško je napraviti kompletnu analizu ili osvrt na sve principe u samo jednom članku, jer AIKIDO je jednak ∞. U prošlom članku, Ulazak u tehniku – “Ne robujte stavovima”, sam htio da na neki način razotkrijem dilemu i da odredim pravac daljeg istraživanja, polazeći od definicija koje je ostavio Uješiba. Ipak, njegove riječi su baza za sve što je nastalo kasnije.

Ovom prilikom bih, u pokušaja shvatanja misticizma Uješibinih riječi – “napunite sebe Ki snagom”, nastavio sa opštim značajem stanja u kojem se nalazimo prilikom zauzimanja kamae stava. To stanje podrazumjeva jedinstvo dva aspekta, fizičkog položaja tijela i mentalne spremnost.

U AIKIDO-u se, za razliku od nekih drugih borilačkih vještina, posebno naglašava hanmi kamae stav, odnosno pozicija poluotvorenog tijela, kako bi sakrili vitalne organe od napadača. Stoga, može se reći da se radi o vrsti garda, tj. zaštiti tijela – skrivamo vitalne tačke sa frontalne linije napada. Ovo je razumljivo, jer ipak, napadač je nekad koristio katanu.

ueshiba-hanmi
(Uješiba u hanmi kamae stavu)

Prirodni hanmi stav – Shizentai

Idealna hanmi kamae pozicija bi bila ona sasvim prirodna/neutralna. “Odatle su sva kretanja logična”, kaže Uješiba. Kažu pravo majstorstvo je u tome kada se iz prirodnog stava mogu uspješno i spontano odraditi tehnike u svim pravcima.

Prirodni hanmi stav je ništa drugo nego onaj koji nastaje iz običnog hodanja. Dovoljno je da zaustavimo hodanje u jednom trenutku i naći ćemo se u stavu kada je jedna noga ispred druge, ruke su pripojene uz tijelo, a tijelo nam je za nekih 45 stepeni poluotvoreno, gledajuću u odnosu na pravac kretanja. Ovakav prirodni položaj se zove shizentai.

Neke AIKIDO organizacije uzimaju i druge neturalne položaje u obzir. U izučavanju tradicionalnog AIKIDO-a se smatra, da na putu do majstorstva, učenik treba prvo da savlada tehnike radeći ih iz naglašenih hanmi pozicija, pa tek onda se dolazi do faze kada se tehnike rade iz shizentai neutralne pozicije – tim redom.

ueshiba-hanmi-2
(Uješiba u hanmi kamae stavu)

Princip “Mukamae”

Shizentai je jako bitan, jer nam, osim zaštite jednog dijela tijela, omogućava i drugu zaštitu, kroz ”nevidljivi” odnos prema nastaloj situaciji. Evo kako. Napadač ne može jednostavno da protumači našu spremnost za borbu dok smo u shizentai stavu.

Ukoliko ne postoji agresija u govoru našeg tijela, borba može biti izbjegnuta, a to je ona najbolja borba, kaže Uješiba.

Shizentai ne nagovještava naše sposobnosti za odbranu, već djelujemo smireno, ne želimo ništa drugo, nego li da nastavimo da se krećemo dalje. U prilogu ove zaštite je i bazični zakon prirode. Naime, plijen koji želi da se brani, olako postaje predmet pažnje predatora koji želi da napadne. Shizentai je stav bez posebnog stava. Ovo je princip zvani “Mukamae” – u značenju, nema stava.

Princip “Mushin”

Drugi aspekt, kada izučavamo kamae, je onaj mentalni. Ukoliko u glavi analiziramo koju ćemo tehniku da primjenimo, kojom nogom ćemo da zakoračimo, nećemo uspjeti baš da odreagujemo dobro. Um reaguje sporije od ruke koja osjeća. Na treninzima se jednom prilikom naglašavalo da prvo dolazi do dodira rukom, odakle se dalje kreće po osjećaju. Potrebno je isprazniti um i doći do stanja “praznine”, neoptrećenosti, ne razmišljati o stavovima, doći do onog stanja kada možemo da osjetimo sve oko nas. Ovo je prinicip zvani “Mushin” – praznina uma, značajno povećana senzibilnost postojanja svega oko nas, pozornost.

Dobar Kamae

Principi “Mukamae” i “Mushin” su nerazdvojni kada se govori o dobro zauzetom kamae stavu. Čak se za promovisanje u neka baš visoka zvanja u borilačkim vještinama ocjenjuje samo zauzeti kamae stav.

Chado, ili put čaja, je Japanska vještina sprovođenja rituala ispijanja čaja, u okviru koje se kultiviše princip “Mushin”. Srkneš čaj i isprazniš misli – jednostavno zvuči.

Sa druge strane, kod duela dva samuraja, sigurno ste zapazili trenutak gdje samuraji kao da “ne trepću“ i “ne dišu”, posmatraju jedan drugog, vrlo usporeno hodaju. Sve su to motivi nastali iz principa “Mukamae”. Nema nikakvog posebnog govora tijela. Pokušava se naći slaba tačka kod protivnika za početak duela.

harakiri(odmjeravanje u duelu samuraja iz filma Harakiri)


Dobra zaštitna pozicija, kamae, je uslovljena dobrim držanjem tijela i povećanom pozornošću. Stanje kompletnog bića je vrlo važno.

Priča, u kojoj je zauzeti kamae stav spasio Majstora Čaja u duelu sa samurajem, ukazuje na važnosti kamae držanja u borilačkim vještinama – upravo kroz ova dva principa “Mukamae” i “Mushin”.

 

Author: Đorđe Zeković

Zeko / ekskluzivno: sa svog Aiki puta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.