Kako Se Zove Osoba Koja Trenira AIKIDO?

U ušima prosječnog Japanca, kada sebe oslovite nekom titulom, to može zvučati vrlo neskromno ili čak nekulturno.

Odgovor na pitanje iz naslova je jednostavan. Osoba koja trenira AIKIDO se zove učenik AIKIDO-a. Svaki učenik ima svog učitelja ili mentora. Učitelj se na Japanskom zove senseiRiječ sensei se u Japanu koristi kada se nekom želi ukazati poštovanje zbog postignutog nivoa u vještini.

Obično se uz ime ili prezime osobe, u nastavku, dodaje riječ sensei, pa dobijamo Saotome-sensei, ili možemo koristiti samo Sensei. Upotreba je najčešća u AIKIDO klubovima i organizacijama u okviru kojih se organizuje škola AIKIDO-a.

Nepravilno je za sebe reći, ja sam Aikidoka, jer treniram AIKIDO. Nastavak -ka se, u Japanu, koristi za osobu koja ima ekspertski nivo u nekoj oblasti ili vještini. Može se naići da je Aikidoka pozajmljena riječ u mnogim zemljama kao sinonim za nekog ko se bavi AIKIDO-om. Međutim, u Japanu,  bez obzira na konotaciju, Aikidoka se nikad ne kaže za sebe, bez obzira na zasluženi nivo.

Japanci nikad za sebe ne kažu ja sam Aikidoka. #kultura
Japanci nikad za sebe ne kažu ja sam Aikidoka. #kultura

U ušima Japanaca, kada se upotrijebi riječ Aikidoka za nekog drugog, to dobija konotaciju izuzetne ostvarenosti u vještini i visokog poštovanja za tu osobu.

U borilačkim vještinama se obično, za starije učenike koji su nosioci crnog pojasa, koristi naziv Senpai. Od njih se očekuje da asistiraju senseiju u radu sa mlađim učenicima po zvanju ili sa manje iskusnim učenicima. Naziv kohai se koristi za mlađe učenike. Nazivi, senpai i kohai mogu da se koriste kao nastavci iza imena ili prezimena, kako bi se neko adekvatno adresirao. Može se reći, Vukota-senpai, ili Popadić-kohai.

Možda najbitnije, kod Japanaca, rijetko ćete naći da neko  za sebe kaže, “ja sam sensei”, ili generalno da za sebe koristi bilo kakvu titulu koja označava postignuti nivo u nekoj oblasti. Kada  govorite o drugim osobama, tada za njih možete upotrebljavati ovakve titule. Kod Japanaca je to stvar #kulture, poštovanja i nečije skromnosti.

Ostavi ispod tvoju email adresu kako bi dobijao Newsletter i redovno pratio dešavanja na našem blogu.

Author: Đorđe Zeković

Zeko / ekskluzivno: sa svog Aiki puta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.