AIKIDO Škola Za Djecu

Druženje, igranje i korištenje mašte su sastavni dio odrastanja naših mališana. Mogućnost i dopuštenje da sve to odrade na jedan bezbjedan način je od suštinskog značaja.

Iako odrasli mogu vježbati AIKIDO i tim svjesno razvijati unutrašnji mir, opuštenost i usvojiti principe samoobrane, djeca uglavnom neće razmišljati o ovim kategorijama!

Zašto je onda AIKIDO dobra ideja za djecu? Iz jednog prostog razloga, uči ih smirenosti.

Continue reading “AIKIDO Škola Za Djecu”