Idealna Distanca Između Dva Univerzuma

Dva protivnika uvijek biraju inicijalnu međusobnu distancu. To recimo može da zavisi od gabarita protivnika ili da li se koristi oružje. Određivanje distance se svodi na realne pretpostavke domašaja.

Za relaciju udaljenosti između dva suparnika se koristi japanski naziv Maai (間合). Mada, osnovno značenje ovog termina, van borilačkih vještina, je “interval”. Ono što je interesantno je ovaj drugi kanji znak, 合, istog značenja kao u riječi AIKIDO (合気道), a predstavlja združivanje, harmoniju. Pa bi mogli govoriti i o spregu harmoničnih, ritmičnih intervala, gdje važe posebni bio-mehanički zakoni. Cilj tog sprega bi bio upravljanje prostorom između dva suparnika.

Na kojem mjestu je sigurno stajati?

Continue reading “Idealna Distanca Između Dva Univerzuma”