Kamiwaza

Kamiwaza se ne vezuje samo za borilačke vještine već za istinsko majstorstvo i vještinu uopšte. Želja mi je da zagolicam maštu i inspirišem na razmišljanje o kamiwazi kao vrhunskom ispoljavanju duhovnosti kroz vještinu.

Kamiwaza

Kamiwaza je pojam koji se  definiše kao nivo vještine koji nadilazi čistu fizičku sposobnost, koji nadilazi nivo koji bi okarakterisali normalnim za ljudski rod odnosno nivo u kojem duhovni stepen prilikom izvođenja dominira nad onim fizičkim. U nekom prostom prevodu, kamiwaza se može tumačiti kao božanska tehnika što bi trebalo da ukazuje na visok stepen duhovnog razvoja osobe koji se ispoljava prilikom rada tehnika. No, obzirom da se radi o terminu koji potiče iz zemlje izlazećeg sunca moguće je njegovo tumačenje na više načina.

Evo nekoliko činjenica kojim ću pokušati da približim ovaj pojam.

Continue reading “Kamiwaza”