Kamiwaza

Kamiwaza se ne vezuje samo za borilačke vještine već za istinsko majstorstvo i vještinu uopšte. Želja mi je da zagolicam maštu i inspirišem na razmišljanje o kamiwazi kao vrhunskom ispoljavanju duhovnosti kroz vještinu.

Kamiwaza

Kamiwaza je pojam koji se  definiše kao nivo vještine koji nadilazi čistu fizičku sposobnost, koji nadilazi nivo koji bi okarakterisali normalnim za ljudski rod odnosno nivo u kojem duhovni stepen prilikom izvođenja dominira nad onim fizičkim. U nekom prostom prevodu, kamiwaza se može tumačiti kao božanska tehnika što bi trebalo da ukazuje na visok stepen duhovnog razvoja osobe koji se ispoljava prilikom rada tehnika. No, obzirom da se radi o terminu koji potiče iz zemlje izlazećeg sunca moguće je njegovo tumačenje na više načina.

Evo nekoliko činjenica kojim ću pokušati da približim ovaj pojam.

Pojam kami se vezuje za Šinto religiju koja je jedna od dvije najveće religije u Japanu i koja je stara koliko i sam Japan. Ona je duboko ukorijenjena u japanskom narodu i tradiciji Japana uopšte, a kao i svaka druga religija, ima vlastite ideje o tome šta je božansko i šta bi se trebalo obožavati. Šinto nema osnivača niti svete spise poput Biblije ili sutri i za razliku od mnogih monoteističkih religija u Šinto religiji ne postoji “apsolutno” i niko nije savršen. Preopširno bi bilo ići u detalje, ali može se reći da se Šinto “bogovi” nazivaju kami. Oni su sveti duhovi koji imaju oblik stvari i pojmova koji su bitni za život kao što su vjetar, kiša, planine, šume, rijeke, plodnost, itd. Ljudi postaju kami kad umru i od strane njihovih familija se poštuju kao kami predaka, a isto se postupa za određene izuzetne ljude na nivou nacije.

Pojam waza takođe zaslužuje dužu elaboraciju i u zavisnosti od načina pisanja može imati više tumačenja. No, zadržaću se na onom tumačenju koje je interesantno za ovu tematiku. Način pisanja pojma waza koji je karakterističan za budo odnosno tradicionalne japanske umjetnosti je znak 技 i kao takav u osnovi predstavlja tehniku, vještinu, metod, način, sposobnost, izvedbu, umjetnost.

Kamiwaza se ne vezuje samo za borilačke vještine već za istinsko majstorstvo i vještinu uopšte. Bez dubljeg poimanja, za kamiwazu bi se moglo reći da je neka vrsta arhaične, romantičarske ideje koja nije čvrsto utemeljena u stvarnosti, ali svi oni koji su bili u prilici da prisustvuju ispoljavanju vještine istinskog majstorstva u borilačkim vještinama ili u nekoj drugoj oblasti mogu posvjedočiti da ona zaista postoji. Iluzorno bi bilo očekivati da se kamiwaza može vidjeti ili naučiti. Ona se mora osjetiti i doživjeti, a svijest o njoj u oba slučaja dolazi iznutra bez uticaja “isparenja” moždane mase u kojima svakodnevno živimo.
Sve to navodi na razmišljanje o duhovnoj komponenti koju nosi istinsko majstorstvo bilo da je u pitanju borilačka vještina, kovanje, ples, ceremonijal čaja ili nešto drugo. Istinsko majstorstvo moguće je isključivo uz duboko razumijevanje i u direktnoj je vezi sa ispoljavanjem sopstvene ličnosti i povezanosti sa univerzumom.

Iako je pojam kamiwaza poznat kroz istoriju borilačkih vještina uopšte, O’Sensei je jedan od najznačajnih majstora koji kamiwazu ističe i koji je po mnogima utjelotvoruje. O’Sensei naglašava da božanska tehnika AIKIDO-a nastaje u ljubavi, što znači da vještina proizlazi iz snage univerzuma (Bog, praznina…). On takođe kaže da kada se kod osobe ljubav razvije kako treba osoba se dovodi u sklad sa univerzumom u snazi i razumijevanju i to je razlog zašto je moć borilačkih vještina izuzetno velika kada se razvija sa duhovnim aspektom.

“AIKIDO je put prema istini, a njezino traženje potrebno je shvatiti kao cilj AIKIDO-a. U disciplini AIKIDO-a, kamiwaza se postiže ako marljivo i mudro vježbate i ako analizirate šta radite.” – Morihei Ueshiba

Moglo bi se o ovoj temi napisati još mnogo toga, ali možda neki drugi put… u nekoj konkretnijoj razradi. Za sada, nadam se da sam uspio da zagolicam maštu i inspirišem na razmišljanje o kamiwazi kao vrhunskom ispoljavanju duhovnosti kroz vještinu. Ako jesam, upratite osjećaj koji imate dok razmišljate o njoj, ali i onaj osjećaj koji će vam se javiti kad budete privilegovani da prisustvujete njenoj manifestaciji kroz nečiju uzvišenu wazu (u svim njenim značenjima koji su ovdje navedeni). Ti trenuci su zasigurno rijetki i treba stvoriti nivo svijesti takav da ih ne propustimo.

S tim u vezi, prosto ne mogu, a da ne postavim sljedeći video koji me je inspirisao da konačno napišem slovo o ovoj temi koja već dugo golica moju maštu i čula. Ako se spremate da ga pogledate, razmislite još jednom o kamiwazi i molim vas nađite vremena da video pogledate u cijelosti jer… Bitan je osjećaj 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.