“Daleko od toga da ja…”

“Daleko od toga da ja od intelektualca zahtijevam da bezglavo žrtvuje svoj život ili karijeru. Moja očekivanja su – da ga čujem. Šutnja intelektualca predstavlja opasnost za cijelo društvo, jer, oni su zaštitni osigurač za slobodu i demokratiju. Kad intelektualci šute, tiranija kuca na vrata.” – Natalija Kovač