“Prvim udahom…”

“Prvim udahom novorođeno dijete ulazi u ritam života, te udasima i izdasima počinje doživljavati strujanje života u njegovoj naizmjenično pozitivnoj i negativnoj fazi što u nama pulsiraju nalik naizmjeničnoj struji. Život je neprekidni ritmički lanac udaha i izdaha, sve dok čovjek posljednjim dahom ne zatvori i posljednju kariju u lancu.”
                                                        Selvarajan Yesudian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.