“Ne smijete biti ukočeni…”

“Ne smijete biti ukočeni ili dopustiti da vam um bude uvučen na tačku napada. Morate usmjeriti svu svoju koncentraciju na disanje, opuštanje tijela um i duh. I, uvijek duh kreće prvi. Primi partnerovu snagu i komprimuj svu energiju na haru.” – Mitsugi Saotome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.