“Idite među ljude…”

“Idite među ljude, učite od njih, živite sa njima. Počnite od onoga šta znaju, gradite sa onim šta imaju. Kod pravih lidera, kada se posao završi, kada se zadatak ispuni, ljudi će reći da su ga sami obavili.”
                                                                                  Lao Ce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.