“Čovjek koji ima lijepu dušu…”

“Čovjek koji ima lijepu dušu imaće uvijek i nešto lijepo da kaže, ali čovjek koji nešto lijepo kaže ne mora nužno da ima i lijepu dušu. Vidjećemo da istinski pravi čovek uvijek ima i hrabrosti, ali isto tako ćemo vidjeti da hrabar čovjek nema uvijek istinskog čovještva.”
                                                                                Konfučije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.