“AIKIDO se kao…”

“AIKIDO se kao borlačka vještina usavršava budnošću za sve što se događa oko nas i ne ostavlja prostor za ranjivost.”
                                                                  Morihei Ueshiba

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.