“AIKIDO podučava…”

“AIKIDO podučava kako se može izboriti sa više protivnika. Učenici moraju da vježbaju budnost za napad koji ne dolazi samo sprijeda, već sa svih strana i otpozadi.”
                                                                               Morihei Ueshiba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.