Mali Uvod

Pišem ovdje (a.k.a. blogujem), imajući na umu riječi Lao Cua:

Onaj ko zna, taj ne priča,
Onaj ko priča, taj ne zna.

Teško je pretočiti razmišljanje u napisane riječi, kada mi svaki put čim se latim tastature, ono  Lao Cu udari o zvono i dočeka svojom mudrošću. Pomislim, “Đe naiđoh baš na njega” – ono kad se pokolebam pred pitanjem “Da li je korektno da baš ja pričam o tome”. Continue reading “Mali Uvod”