Kamerom iz ćoška: Tehnika Katate Rjote Tori – Đuđi Garami

Nazivi tehnika u AIKIDO-u se obično sastoje iz dva dijela. Prvi se odnosi na napad, a drugi na završetak tehnike. Pogledajte kako Senseji pokazuje jednu tehniku na jednom od naših treninga.

U AIKIDO-u se tehnike uvježbavaju u saradnji sa partnerom. Partner koji napada se zove Uke, a partner koji izvodi tehniku se zove Nage.  Nazivi tehnika u AIKIDO-u se sastoje iz dva dijela. Prvi dio naziva se odnosi na napad, koji pokreće Uke, a drugi na završetak tehnike, koji izvodi Nage kao odgovor na napad. Uke i Nage se trude da uvijek budu u skladu, harmoniji.

Video snimak je napravljen kamerom iz ćoška – zahvaljujući Nebojši koji montira kamericu svaki put.

Continue reading “Kamerom iz ćoška: Tehnika Katate Rjote Tori – Đuđi Garami”